Structuur ICNed

Coöperaties zijn er in veel variaties: personen kunnen een coöperatie oprichten, maar ook bedrijven kunnen zich verenigen in een coöperatie. Het coöperatieve model heeft veel voordelen. Niet voor niets zijn onder de meest succesvolle bedrijven in Nederland nog steeds vele coöperaties te vinden (Rabobank, Friesland Foods, Bloemenveiling Aalsmeer) of bedrijven die begonnen zijn als coöperatie (Aegon, Achmea).

Om een coöperatie te starten zijn er initiatiefnemers nodig die kennis in brengen, het voorbereidende werk doen en de kosten hiervoor financieren. Zodra de basis van de coöperatie staat kunnen anderen lid worden van de coöperatie en diensten afnemen waardoor zij voordelen behalen. De coöperatie kan aan de leden bij de aanvang van hun lidmaatschap vragen een bijdrage te doen in de gemaakte kosten voor de oprichting en ter financiering van de verdere groei. In ruil hiervoor krijgt het lid dan rechten op een deel van de winst van de coöperatie, stemrecht en recht op haar deel van het vermogen bij het stoppen van de coöperatie. Feitelijk bewijs van die deelname in de coöperatie zijn de leden certificaten, als het ware de “aandelen” in de coöperatie.

De winst bestemming van een coöperatie ligt vaak dicht bij de doelstelling van die coöperatie. Als die doelstelling is het behalen van voordelen uit het gezamenlijk inkopen, dan zal, als er voldoende vermogen is om de lopende bedrijfsproces te financieren, al de winst worden uitgekeerd aan de leden. Leden hebben zo direct voordeel uit de ontwikkelingen van de coöperatie en zullen weinig geconfronteerd worden met “vreemde” activiteiten van de coöperatie.

Enerzijds wordt de winst aan de leden vaak uitbetaald als teruggave van de betaalde vergoeding van de geboden diensten. Dit is vaak belastingvrij. Anderzijds wordt de winst uitbetaald als rendement op de leden certificaten.

De vergoeding voor de initiatiefnemers en financiers zal doorgaans pas na de oprichting betaald worden op basis van succes ofwel op basis van de door de leden te behalen voordelen. Initiatiefnemers en financiers lopen bij aanvang dus een groot risico, omdat succes alleen maar behaald kan worden als er zich voldoende leden aanmelden.

De leden van de coöperatie spelen via de Algemene Vergadering van Leden een belangrijke rol bij het besturen van een coöperatie. Hier kunnen zij vaak bij meerderheid het bestuur kiezen of stemmen over belangrijke zaken die de coöperatie aangaat.

Bij aanvang van een coöperatie vormen de initiatiefnemers vaak ook het bestuur en hebben zij bij aanvang een meerderheid van de stemrechten. Dit is vaak nodig om flexibel op basis van voortschrijdend inzicht te kunnen besturen. Zodra het aantal leden van de coöperatie stijgt tot het aantal dat het bestuur via haar oprichters certificaten niet meer de meerderheid heeft, kan het bestuur in theorie op verzoek van de leden vervangen worden.

Elke coöperatie legt in haar statuten vast, hoe de aansprakelijkheid verdeeld is bij ontbinding van de coöperatie. De meest voorkomende is de U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid), waarbij leden niet aansprakelijk zijn voor het tekort.

Uw lidmaatschap is ook een belegging.

Leden certificaten kunt u zien als een belegging. Deze certificaten geven namelijk recht op een deel van de winst van ICNed. Naarmate het succes van ICNed groeit, stijgt ook de uitgifte koers van het leden certificaat. Blijft succes uit, dan is verlies op uw leden certificaten mogelijk. Na 26 april 2009 zijn de leden certificaten van ICNed vrij verhandelbaar.

U profiteert van het succes.

Als lid van ICNed heeft u recht op een deel van de winst. 56.25% of 48,39% van het netto resultaat wordt uitgekeerd aan de houders van de leden certificaten . Daarnaast kan een leden certificaat stijgen in waarde De leden die vroeg lid worden, profiteren dus het meest van de leden certificaten bij succes van ICNed. Overigens is het mogelijk dat bij uitblijven van succes de waarde van een leden certificaat zal dalen.

 

© 2008- Incasso Collectief Nederland