ICNed in de markt

Bij het incasseren van een geld vordering komt meer kijken dan wordt gedacht.

Onze werkwijze is erop gericht om uw vordering te incasseren, zonder de relatie met uw debiteur onherstelbaar te verstoren. Ondernemers hebben er vaak moeite mee, om voor een onbetaalde rekening van een goede relatie een incassobureau in te schakelen. Zij vrezen de relatie voorgoed kwijt te zijn en daarmee ook hun geld en eventueel toekomstige opdrachten. Toch is een goed debiteuren beheer een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering.

U heeft recht op uw geld en daar mag u uw relatie best aan herinneren. Er zijn echter verschillende manieren waarop dit kan. Er zijn bureaus die weinig tactvol te werk gaan. Zij dreigen soms al heel snel met een faillissement. Wij zullen altijd eerst telefonisch contact zoeken met uw relatie. Als iemand alleen maar vergeten is een rekening te betalen en dit alsnog wil doen, is het niet nodig om aanmaningsbrieven te gaan sturen. Heeft iemand echt het geld niet, dan kan het zinvol zijn om eerst naar andere oplossingen te zoeken, zoals interim-management.

Ons uitgangspunt is dat een faillissement zoveel mogelijk voorkomen dient te worden, aangezien dit voor crediteuren vrijwel nooit iets oplevert. Wanbetalers laten zich snel genoeg herkennen. Hiervoor doorlopen wij het gehele incasso traject. Indien betalingsherinneringen en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan de debiteur met een veroordelend vonnis worden gedwongen alsnog tot betaling over te gaan. Met dit vonnis kan beslag op goederen, bezittingen en vorderingen van de debiteur worden gelegd.

 

© 2008- Incasso Collectief Nederland