Debiteuren beheer

Het is van essentiële belang voor u als ondernemer om een goed debiteuren beheer er op na te houden. Een goed debiteuren beheer is een van de belangrijkste peilers van uw bedrijfsvoering.
Daarom benaderen wij uw klanten met hetzelfde respect als u dat doet. Wij kunnen zorgen voor de betalingsherinneringen, zowel schriftelijk als telefonisch. Dit kan onder uw naam zijn of onder naam van ICNed.

© 2008- Incasso Collectief Nederland