Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze web-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Het doel waarvoor de gegevens op deze web-site zijn gezet, is slechts ter verstrekking van algemene informatie. De opgenomen informatie is niet uitputtend.

De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van een professioneel advies.

Incasso Collectief Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze web-site.

De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland.

© 2008- Incasso Collectief Nederland